Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. - 2013.03.29

Home \ Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. – 2013.03.29

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 29 marca 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 01.03.2013 r.)

         Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną

Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

 Podstrefy  Janowice Wielkie

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Radomierz 1d
58-520 Janowice Wielkie
 

 

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Anna Komorowska