Informacja o wyborze -WEPA 20.08.2013

Home \ Informacja o wyborze -WEPA 20.08.2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 20 sierpnia 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 25.07.2013 r.)
Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)
Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Piechowice

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

WEPA Professional Piechowice S.A.
ul. Pakoszowska 1 B
58-573 Piechowice


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska