Informacja o zakończeniu przetargu - brak ofert 29.11.2013

Home \ Informacja o zakończeniu przetargu – brak ofert 29.11.2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 29 listopada 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 października 2013 r.)


Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 207, poz. 2108) w związku z art. 40 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. nr 102, poz 651 z późn. zmianami) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. 254, poz.2539 z późn. zm.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,
że pisemny przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,8402 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie Podstrefy Żmigród


zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert
Przewodnicząca Komisji

Danuta Lewandowska