WEPA Professional Piechowice S.A. - 02.12.2013r.

Home \ WEPA Professional Piechowice S.A. – 02.12.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 02 grudnia 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 05.11.2013r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Piechowice

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

WEPA Professional Piechowice S.A.
ul. Pakoszowska 1 B
58-573 Piechowice

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska