Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. - 09.12.2013 r. - ogłoszenie z 12.11.2013

Home \ Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. – 09.12.2013 r. – ogłoszenie z 12.11.2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 09 grudnia 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 12.11.2013 r.)
Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)
Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Janowice Wielkie

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Radomierz 1d
58-520 Janowice Wielkie


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska