Informacja o wyborze - AUTOCAM - 22.05.2014

Home \ Informacja o wyborze – AUTOCAM – 22.05.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 22 maja 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 29.04.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Kamienna Góra
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

AUTOCAM POLAND Sp. z o.o.
ul. Jedwabna 3
58-400 Kamienna Góra


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Karolina Podlasek