Informacja o wyborze - PH-P METAL Jerzy Siofer - 30.05.2014

Home \ Informacja o wyborze – PH-P METAL Jerzy Siofer – 30.05.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 30 maja 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 06.05.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Piechowice
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Jerzego Siofera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE „METAL” JERZY SIOFER
ul. Pakoszowska 1 A
58-573 Piechowice


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska