Informacja o wyborze - MIRANDA 2 Sp. z o.o. w organizacji - 25.06.2014

Home \ Informacja o wyborze – MIRANDA 2 Sp. z o.o. w organizacji – 25.06.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 25 czerwca 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 29.05.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Kamienna Góra
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

MIRANDA 2 Sp. z o.o. w organizacji
ul. Nadrzeczna 1 A
58-400 Kamienna Góra

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska