2016.01.29 - informacja o zakończeniu rokowań - brak ofert

Home \ 2016.01.29 – informacja o zakończeniu rokowań – brak ofert

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 29 stycznia 2016 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 04.01.2016r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Ostrów Wielkopolski

nie zakwalifikowano żadnego przedsiębiorcy ze względu na brak ofert.

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska