Informacja o zakończeniu przetargu - brak ofert 29.01.2016r.

Home \ Informacja o zakończeniu przetargu – brak ofert 29.01.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 29 stycznia 2016 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 20 listopada 2015 r.)


Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn.zm.) w związku z art. 40 ust. 4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r.
poz. 518 z późn.zm.) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. 254, poz. 2539 z późn.zm.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że pisemny przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 22,6851 ha, składająca się
z następujących działek – nr 1026/5 o pow. 0,6851 ha, nr 1026/13o pow.0,4848 ha,
nr 1026/17 o pow. 7,1256 ha, nr 1026/14 o pow. 0,7667 ha, nr 1026/15 o pow. 11,1596 ha i nr 1026/16 o pow. 2,4633 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie Podstrefy Nowogrodziec

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert

Przewodnicząca Komisji

Danuta Lewandowska