CONTUR 2000 s.c. - 04.07.2010

Home \ CONTUR 2000 s.c. – 04.07.2010

 INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 z dnia 14 lipca 2010 roku

 (dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 09 czerwca 2010 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 06/10 z dnia 13 lipca 2010 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki gruntu nr 20 na arkuszu mapy 7, obręb geodezyjny I o powierzchni 16 469 m2, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą Nr KW 18707, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

 do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

 CONTUR 2000 s.c.
Ul. Kolejowa 25
59-800 LUBAŃ
Piotr Trzciński, Grzegorz Więckowski

Przewodnicząca Komisji

Anna Komorowska