Brak ofert - 31.03.2009

Home \ Brak ofert – 31.03.2009

INFORMACJA O KWALIFIKACJI DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 31 marca 2009 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 stycznia 2009 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 2/09 z dnia 26 marca 2009 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 3,1484 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, miejscowości Wykroty, obręb geodezyjny Wykroty,
w Podstrefie Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Nowogrodziec, składającej się z działki Nr 1026/16 oraz działki Nr 1026/5 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1B/00021784/2 na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

do uczestnictwa w przetargu łącznym nie zakwalifikowano żadnego przedsiębiorcy ze względu na brak ofert.

Przewodniczący Komisji Jarosław Gęborys