Jucon - 2.09.2008

Home \ Jucon – 2.09.2008

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 2 września 2008 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 31 lipca 2008 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 7/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 6045 m2, położonej w województwie wielkopolskim, powiecie ostrowskim, mieście Ostrów Wielkopolski, obręb 0123, w Podstrefie Ostrów Wielkopolski Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, stanowiącej działkę Nr 2/3, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą KZ1W/00080061/7 na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

Elżbietę Linkowską
prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą JUCON

Ul. Gorzycka 45
63-400 Ostrów Wielkopolski

Przewodniczący Komisji