Energomontaż Zachód Wrocław - 28.04.2011

Home \ Energomontaż Zachód Wrocław – 28.04.2011

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 lutego 2011 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 02/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.16.2011 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 14 kwietnia 2011 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni o łącznej powierzchni 3,0587 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 8/38, 8/39, 8/40, AM 16, księga wieczysta WR1W/00035982/1

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.
Ul. Racławicka 15/19
53-149 Wrocław

Przewodniczący Komisji
Danuta Lewandowska