Energomontaż Zachód - 17.11.2011

Home \ Energomontaż Zachód – 17.11.2011

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO 

z dnia 17 listopada 2011 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 14 września 2011 r. przetarg wyznaczony na dzień 22 listopada 2011r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 13/11 z dnia 17 października 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.56.2011 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 14 listopada 2011 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni o  łącznej powierzchni 2,2773 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród  obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 11/6,11/7,11/8,11/9, AM 17, księga wieczysta WR1W/00035982/1.

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

Energomontaż Zachód Wrocław Sp. z o.o.

Ul. Racławicka 15/19

53-149 Wrocław

Przewodniczący Komisji

Anna Komorowska