Aerosol International - 2012-08-07

Home \ Aerosol International – 2012-08-07

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

z dnia 7 sierpnia 2012 roku

 

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 5 czerwca 2012 r.)

 

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 09/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 6,0929 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie zgorzeleckim, miejscowości Zgorzelec w Podstrefie Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy  Miejskiej Zgorzelec, składającej się z  działki Nr 4/3,1/3, 17/4 księga wieczysta JG1Z/00015507/3.

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano : 

Aerosol International Sp. z o.o.

Ul. Papieża Jana Pawła II 11 A

58- 400 Kamienna Góra

 Przewodniczący Komisji