LECHMET - 2013-05-22

Home \ LECHMET – 2013-05-22

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO
z dnia 22 maja 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 19 kwietnia 2013 r.
przetarg wyznaczony na dzień 24 maja 2013r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 04/2013 z dnia 17 maja 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.23.2013 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 14 maja 2013 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 0,9815 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 14/2, AM 17, księga wieczysta WR1W/00035982/1

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :
Sylwestra Lecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
PPHU „LECHMET” Sylwester Lech
Ul. Kościuszki 9
55-140 Żmigród

Przewodniczący Komisj
Danuta Lewandowska