Brak ofert - 27.05.2014r

Home \ Brak ofert – 27.05.2014r

INFORMACJA O KWALIFIKACJI DO PRZETARGU ŁĄCZNEGOz dnia 27 maja 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 22 kwietnia 2014r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 04/2014 z dnia 26 maja 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 120.33.2014 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 21 maja 2014r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,8402 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z działek Nr 8/24 AM 16, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 AM 17 księga wieczysta WR1W/00035982/1, 15/2, 15/3 AM 17 księga wieczysta WR1W/00045768/8 na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

nie zakwalifikowano żadnego przedsiębiorcy ze względu na brak ofert.
Przewodnicząca Komisji
Danuta Lewandowska