Solar Eco Energia Jarosław Mielniczyn - 2015.10.14

Home \ Solar Eco Energia Jarosław Mielniczyn – 2015.10.14

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU
DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO
z dnia 14 października 2015 roku


(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 10 września 2015 r.,
przetarg wyznaczony na dzień 16 października 2015r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 09/2015 z dnia 13 października 2015 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, działki – stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski – położonej w województwie dolnośląskim, mieście Gryfów Śląski, w części usługowej miasta przy drodze krajowej nr 30 w kierunku Zgorzelca, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 54/28 o powierzchni 1,0447 ha, obręb 1 Gryfów Śląski, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą Nr JG1S/00030461/4

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :Jarosława Mielniczyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn
Wieża 38 B
59-620 Gryfów Śląski

Przewodnicząca Komisji
Danuta Lewandowska