Informacja o wyborze - Novoferm Door Sp. z o.o. - 18.05.2016r.

Home \ Informacja o wyborze – Novoferm Door Sp. z o.o. – 18.05.2016r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 18 maja 2016 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 20 kwietnia 2016 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1730).

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Nowogrodziec
wybrano ofertę przedsiębiorcy:


Novoferm Door Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 46, Wykroty
59-730 Nowogrodziec


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska