Karko Sp. jawna - 17 stycznia 2008

Home \ Karko Sp. jawna – 17 stycznia 2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 17 stycznia 2008 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 20 listopada 2007 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w podstrefie Kamienna Góra,
mieście Kamienna Góra

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

„Karko” Beata Kochanek, Zbigniew Kochanek Sp. jawna.
z siedzibą w Jelczu Laskowicach,
ul. Kasztanowa 9, 55-230 Jelcz Laskowice