Megatex LTD Sp. z o. o. - 31 marca 2008

Home \ Megatex LTD Sp. z o. o. – 31 marca 2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 31 marca 2008 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 18 lutego 2008 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy w Lubaniu,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

MEGATEX LTD Sp. z o.o.
z siedzibą w Wieruszowie, ul. Leśna 9