Prebet-bud Sp. jawna - 6 października 2008

Home \ Prebet-bud Sp. jawna – 6 października 2008

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 6 października 2008 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 31 lipca 2008 r.)

Zgodnie z § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku pisemnego ograniczonego przetargu łącznego mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do Nieruchomości, będącej przedmiotem, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie podstrefy Ostrów Wielkopolski,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
PREBET-BUD SPÓŁKA JAWNA PIEC RADOSŁAW

z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Anna Komorowska