Brak ofert - 25 września 2009

Home \ Brak ofert – 25 września 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 25 września 2009 roku

 (dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia  2 września 2008 r.)

 Zgodnie z § 8  pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości  (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

  Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

 że przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo do Nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie podstrefy Kamienna Góra,  miasto Kamienna Góra.

  Zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert

  Anna Komorowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej