Luvena S.A. - 12 październik 2009

Home \ Luvena S.A. – 12 październik 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 z dnia 12 października 2009 roku

 (dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 11 września 2009 r.)

          Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

 Podstrefy Gryfów Śląski

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

LUVENA S.A.

z siedzibą w Luboniu, ul. Romana Maya 1

 

Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska