TG POLAND Sp. z o.o. - 4 listopada 2009

Home \ TG POLAND Sp. z o.o. – 4 listopada 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

z dnia 4 listopada 2009 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 8 października 2009 r.)

         Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku przetargu łącznego  mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o  powierzchni 9002 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie lubańskim, miejscowości Lubań, obręb geodezyjny 4 Lubań, w Podstrefie Lubań Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, składającej się z  działki gruntu Nr 16/8 dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu prowadzi księgę wieczystą  KW 25852 wraz z prawem  własności zabudowań posadowionych na działce 16/8, o której mowa powyżej, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

TG POLAND Sp. z o.o.
z siedzibą w Bielsku- Białej