Brak ofert - 21 grudnia 2009

Home \ Brak ofert – 21 grudnia 2009

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 21 grudnia 2009 roku

 (dotyczy zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego
z dnia 17 listopada 2009 r.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

 że w wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego mającego na celu wyłonienie nabywcy prawa własności nieruchomości niezabudowanej
o powierzchni 120 463 m2, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie kamiennogórskim, miejscowości Kamienna Góra, obręb geodezyjny nr 1- Kamienna Góra, składającej się z działki gruntu 50/1, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze  prowadzi księgę  wieczystą KW 16844

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert