Jelenia Plast Sp. z o.o. - 17 czerwca 2010

Home \ Jelenia Plast Sp. z o.o. – 17 czerwca 2010

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 z dnia 17 czerwca 2010 roku

 (dotyczy zaproszenia do przetargu ogłoszonego dnia 08 kwietnia 2010 r.)

 Zgodnie z § 23 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz.U. 207, poz. 2108) oraz § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z 2004 r.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego mającego na celu ustalenie nabywcy, który nabędzie prawo własności nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, na terenie Podstrefy Jelenia Góra,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

JELENIA PLAST Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 47

58-500 JELENIA GÓRA

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Anna Komorowska