BDN - 24.01.2012

Home \ BDN – 24.01.2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 24 stycznia 2012 roku
 
(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 30 grudnia 2011 r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie

 Podstrefy  Nowogrodziec

wybrano ofertę przedsiębiorcy:
BDN Sp. z o.o. Sp.k
z siedzibą w Warszawie

Przewodnicząca Komisji Rokowań
Anna Komorowska