Aerosol International Sp. z o.o.

Home \ Aerosol International Sp. z o.o.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 5 czerwca 2012 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z późn. zm.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) będącej własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec, składającej się z  działki Nr 4/3,1/3, 17/4 (księga wieczysta JG1Z/00015507/3) o łącznej powierzchni 6,0929 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie zgorzeleckim, miejscowości Zgorzelec w Podstrefie Zgorzelec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza,

wybrano ofertę przedsiębiorcy:
Aerosol International Sp. z o.o.
Ul. Papieża Jana Pawła II 11 A
58-400 Kamienna Góra

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Danuta Lewandowska