PPHU „LECHMET” Sylwester Lech - 2013.05.29

Home \ PPHU „LECHMET” Sylwester Lech – 2013.05.29

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

z dnia 29 maja 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 19 kwietnia 2013 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z późn. zm.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości

informuje,

że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 0,9815 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z  działki Nr 14/2, AM 17, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Sylwestra Lecha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
PPHU „LECHMET” Sylwester Lech
Ul. Kościuszki 9
55-140 Żmigród

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Danuta Lewandowska