Informacja o wyborze - INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS JELENIA GÓRA Sp. z o.o. 18-09-2013

Home \ Informacja o wyborze – INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS JELENIA GÓRA Sp. z o.o. 18-09-2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY z dnia 18 września 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 12 lipca 2013 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z późn. zm.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,
że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, działki – stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra, położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, przy ul. Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 77/5 o powierzchni 1,7989 ha, obręb Cieplice II, AM-4, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072654/2, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie.

wybrano ofertę przedsiębiorcy:

INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS JELENIA GÓRA Sp. z o.o.
ul. Wojewódzka 13 a
58-560 Jelenia Góra
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Danuta Lewandowska