Informacja o wyborze - CM3 - 17.12.2013

Home \ Informacja o wyborze – CM3 – 17.12.2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 17 grudnia 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 22.11.2013r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Nowogrodziec
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

„CM3 – POLSKA” Sp. z o.o.
Wykroty, ul. Wyzwolenia 53
59-730 Nowogrodziec


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska