Informacja o wyborze - „ THOM POLSKA” Sp. z o.o. - 20.12.2013

Home \ Informacja o wyborze – „ THOM POLSKA” Sp. z o.o. – 20.12.2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 20 grudnia 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 27.11.2013r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,

że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Janowice Wielkie
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

„ THOM POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Wiejska 52
58-506 Jelenia Góra


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska