Informacja o wyborze -IMKA- 14.05-2014

Home \ Informacja o wyborze -IMKA- 14.05-2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 14 maja 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 15.04.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Lubań
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

IMKA Spółka z o.o.
ul. Jeleniogórska 12
59-800 Lubań


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska