Informacja o wyborze - MIRANDA 3 Sp. z o.o. w organizacji - 24.06.2014

Home \ Informacja o wyborze – MIRANDA 3 Sp. z o.o. w organizacji – 24.06.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
z dnia 24 czerwca 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 28.05.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Kamienna Góra
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

MIRANDA 3 Sp. z o.o. w organizacji
ul. Małgorzaty Fornalskiej 30
58-400 Kamienna Góra


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska