Informacja o wyborze- P.P.H-U ANDY - 2014.06.26

Home \ Informacja o wyborze- P.P.H-U ANDY – 2014.06.26

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 26 czerwca 2014 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 03.06.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Kamienna Góra
wybrano ofertę przedsiębiorcy:
Andrzeja Maciaszka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:

Andrzej Maciaszek P.P.H.U. ANDY Izolacje Tekstylne
ul. Papieża Jana Pawła II 11a
58-400 Kamienna Góra


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska