Informacja o wyborze - Kosikiowski & Kresky Sp.z o.o.-22.01.2014

Home \ Informacja o wyborze – Kosikiowski & Kresky Sp.z o.o.-22.01.2014

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 22 stycznia 2015 roku

(dotyczy zaproszenia do rokowań ogłoszonego dnia 29.12.2014r.)

Zgodnie z § 8, pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz.2539 z 2004 r. z późn. zmianami)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną
Małej Przedsiębiorczości informuje,że w wyniku rokowań mających na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Podstrefy Lubań
wybrano ofertę przedsiębiorcy:

Kosikowski & Kresky Sp. z o.o.
ul. Gazowa 4
59-800 Lubań


Przewodnicząca Komisji Rokowań

Danuta Lewandowska