Informacja o wyborze - Solar Eco Energia Jaroslaw Mielniczyn - 2015.10.16

Home \ Informacja o wyborze – Solar Eco Energia Jaroslaw Mielniczyn – 2015.10.16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 16 października 2015 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 10 września 2015 r.)

Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz.U. 254, poz. 2539 z późn. zm.), Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,
że w wyniku pisemnego przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej, działki – stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski – położonej w województwie dolnośląskim, mieście Gryfów Śląski, w części usługowej miasta przy drodze krajowej nr 30 w kierunku Zgorzelca, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 54/28 o powierzchni 1,0447 ha, obręb 1 Gryfów Śląski, AM-1, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą Nr JG1S/00030461/4, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

wybrano ofertę przedsiębiorcy:Jarosława Mielniczyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Solar Eco Energia Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Techniki Grzewczej Jarosław Mielniczyn
Wieża 38 B
59-620 Gryfów Śląski

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Danuta Lewandowska