Informacja o zakończeniu przetargu - brak ofert 21.12.2015

Home \ Informacja o zakończeniu przetargu – brak ofert 21.12.2015

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYz dnia 21 grudnia 2015 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 24 listopada 2015r.)


Zgodnie z § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 254, poz.2539
z późn.zm.)

Zarządzający Kamiennogórską Specjalną Strefą Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
informuje,
że pisemny przetarg łączny mający na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo użytkowania wieczystego nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 6,6855 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza na terenie Podstrefy Jawor

zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert
 

Przewodnicząca Komisji
Danuta Lewandowska