ENFOREST SP. Z O.O. - 28.10.2010

Home \ ENFOREST SP. Z O.O. – 28.10.2010

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 28 października 2010 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 26 sierpnia 2010 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 10/2010 z dnia 18 października 2010 r. oraz Zarządzeniem NR 0152/74/10 Burmistrza Gminy Żmigród Żmigród z dnia 18 października 2010r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 2,7497 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z działek Nr 8/41, 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, AM 16, księga wieczysta WR1W/00035982/1

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

ENFOREST SP. Z O.O.

UL. ADAMA MICKIEWICZA 29

56-160 WIŃSKO