O.P.S.O. Sp. z o.o. - 15.10.2010

Home \ O.P.S.O. Sp. z o.o. – 15.10.2010

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU
DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 15 października 2010 roku
(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 9/10 z dnia 14 października 2010 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanych:

– działki Nr 52/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072653/5 położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra,

oraz – działki Nr 48/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072652/8 położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra,

które będą sprzedawane łącznie jako całość gospodarcza (Nieruchomość) o łącznej powierzchni 10 000 m2, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano : 

O.P.S.O. Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 5
02-954 WARSZAWA

Przewodniczący Komisji
Anna Komorowska

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU
DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 15 października 2010 roku
(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 10 sierpnia 2010 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 9/10 z dnia 14 października 2010 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanych:

– działki Nr 52/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072653/5 położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra,

oraz – działki Nr 48/3 o pow. 5 000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072652/8 położonej w województwie dolnośląskim, mieście Jelenia Góra, obręb Cieplice II, AM 5 w Podstrefie Jelenia Góra Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, będącej własnością Gminy Jelenia Góra,

które będą sprzedawane łącznie jako całość gospodarcza (Nieruchomość) o łącznej powierzchni 10 000 m2, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano : 

O.P.S.O. Sp. z o.o.
ul. Królowej Marysieńki 5
02-954 WARSZAWA

Przewodniczący Komisji
Anna Komorowska