TBAI Poland Sp. z o. o. - 30.03.2009

Home \ TBAI Poland Sp. z o. o. – 30.03.2009

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO

z dnia 30 marca 2009 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 stycznia 2009r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Nr 2/09 z dnia 26 marca 2009 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej o łącznej powierzchni 7,7507 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, miejscowości Wykroty, obręb geodezyjny Wykroty, w Podstrefie Nowogrodziec Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Nowogrodziec, składającej się z działki Nr 1355/2, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1B/00037187/2 oraz działki Nr 1358/2 dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu prowadzi księgę wieczystą KW JG1B/00021784/2 na której będzie prowadzona działalność gospodarcza

do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

TBAI POLAND Sp. z o.o.
Ul. 22 Lipca 27
Wykroty
59-730 Nowogrodziec

Przewodniczący Komisji – Jarosław Gęborys