INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS JELENIA GÓRA Sp. z o.o. -16.09.2013

Home \ INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS JELENIA GÓRA Sp. z o.o. -16.09.2013

INFORMACJA O ZAKWALIFIKOWANIU
DO PRZETARGU ŁĄCZNEGO
z dnia 16 września 2013 roku
(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 12 lipca 2013 r.,
przetarg wyznaczony na dzień 18 września 2013r.)

 

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 11/2013 z dnia 09 września 2013 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającego na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości niezabudowanej – stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra, położonej przy ul. Objazdowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 77/5 o powierzchni 1,7989 ha, obręb Cieplice II, AM-4, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą Nr JG1J/00072654/2
do uczestnictwa w przetargu łącznym zakwalifikowano :

INDUSTRIAL PACKAGING SOLUTIONS JELENIA GÓRA Sp. z o.o.
ul. Wojewódzka 13 a
58-560 Jelenia Góra

Przewodniczący Komisji
Danuta Lewandowska