Brak ofert - 26.11.2013 r

Home \ Brak ofert – 26.11.2013 r

INFORMACJA O KWALIFIKACJI DO PRZETARGU ŁĄCZNEGOz dnia 26 listopada 2013 roku

(dotyczy zaproszenia do przetargu łącznego ogłoszonego dnia 23 października 2013 r.)

Komisja ds. przetargu łącznego powołana Zarządzeniem Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. Nr 17/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.56.2013 Burmistrza Gminy Żmigród z dnia 20 listopada 2013 r. informuje, że w wyniku kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu łącznym mającym na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej i nabędzie w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,8402 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z działek Nr 8/24 AM 16, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 AM 17 księga wieczysta WR1W/00035982/1, 15/2, 15/3 AM 17 księga wieczysta WR1W/00045768/8 na której prowadzona będzie działalność gospodarcza w oparciu o Zezwolenie

nie zakwalifikowano żadnego przedsiębiorcy ze względu na brak ofert.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Lewandowska