SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA z dnia 23.10.2013

Home \ SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA z dnia 23.10.2013

Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 23.10.2013 r.
Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze
o przetargu łącznym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości uprawniające do korzystania z pomocy publicznej („Zezwolenie”) oraz nabędzie w ramach umowy dzierżawy prawo do nieruchomości (niezabudowanej) o łącznej powierzchni 7,8402 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie trzebnickim, miejscowości Żmigród obręb geodezyjny Żmigród, w Podstrefie Żmigród Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącej własnością Gminy Żmigród, składającej się z działek Nr 8/24 AM 16, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7 AM 17 księga wieczysta WR1W/00035982/1, 15/2, 15/3 AM 17 księga wieczysta WR1W/00045768/8, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza („Nieruchomość”).

SSEMP S.A. prostuje pomyłkę pisarską w ogłoszeniu w następujący sposób:
W punkcie 6. dotyczącym terminu wpłaty wadium:
– jest zapis o treści: „…płatne jest do dnia 25.10.2013r.”
– powinno być: „…płatne jest do dnia 25.11.2013r.”

W punkcie 10. dotyczącym terminu składania ofert:
– jest zapis o treści: „…w terminie do dnia 25.10.2013 r.”
– powinno być: „…w terminie do dnia 25.11.2013 r.”

W punkcie 11. dotyczącym terminu otwarcia ofert:
– jest zapis o treści: „…w dniu 29.10.2013 r.”
– powinno być: „…w dniu 29.11.2013 r.”

Pozostałe treści nie ulegają zmianie.