Konferencja specjalnych stref ekonomicznych

Home \ Nowości \ Konferencja specjalnych stref ekonomicznych

konf

W dniach 01-03.06.2016r., zarząd SSEMP S.A. uczestniczył w konferencji specjalnych stref ekonomicznych w Krakowskim Parku Technologicznym. W trakcie obrad omawiana była perspektywa funkcjonowania sse w najbliższej przyszłości, jak również konieczność wypracowania nowej polityki strefowej. Obradom towarzyszyła Pani Jadwiga Emilewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

 

Obszerna relacja fotograficzna KPT

 

Zdjęcie:

Krakowski Park Technologiczny

* * * *

Conference of Special Economic Zones

Between the days 1-3.06.2016 the Managing Board of Kamienna Góra SEZ participated in the conference of Special Economic Zones in Kraków Park of Technology. During the conference there was being discussed the perspective of operating of SEZs in the nearest future, as well as the necessity of creating a new ‘zones’ strategy. The conference was with the participation of Ms. Jadwiga Emilewicz, Deputy State Secretary in Ministry of Economic Development.

Extensive photo relation of KPT

 

Photo:

Kraków Park of Technology

RELATED POSTS