Kamiennogórska SSEMP na Kongresie Impact' 18 w Krakowie

Home \ Nowości \ Kamiennogórska SSEMP na Kongresie Impact’ 18 w Krakowie

Trwa drugi dzień Kongresu Impact’ 18 w Krakowie. Tegoroczny Kongres (13-14 czerwca 2018 r.) jest poświęcony trendom technologicznym w innowacyjnych branżach oraz wyzwaniom nowoczesnej gospodarki. Podczas kongresu omawiane są kwestie przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, start-upów, nauki i administracji.

O najnowszych trendach technologicznych i sposobach na ich społeczną percepcję dyskutowali podczas pierwszego dnia kongresu Impact’18 przedstawiciele MPiT – ministrowie Jadwiga Emilewicz i Tadeusz Kościński. Impact’18 to największe forum poświęcone rozmowom o gospodarce przyszłości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy tegorocznej edycji kongresu przyglądają się różnym aspektom rozwoju cyfrowej gospodarki.

Minister Emilewicz i prezes PARP Patrycja Klarecka ogłosiły podczas Impact’18 nowy program akceleracyjny dla start-upów. Budżet programu to 120 mln zł, start upy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Program akceleracyjny kontynuuje pilotaż zrealizowany z powodzeniem w ramach Start In Poland, największego programu dla start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W debacie pt. The power of women in tech z udziałem Sophie – ucieleśnieniem sztucznej inteligencji, szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii podkreślała potencjał i rolę kobiet w biznesie. W Polsce ponad 1/3 studentów uczelni technologicznych stanowią kobiety, natomiast w niektórych gałęziach innowacyjnego przemysłu, jak biotechnologia zaangażowanie kobiet jest dominujące i sięga 65%. Sukces kobiet w świecie technologii wiąże się z ich wyborami i indywidualnym zaangażowanie w karierę, w której  nie raz w udany sposób ujawniają się atuty w postaci łączenia logicznego  trybu myślenia z intuicją oraz metodą zarządzania opartą na kooperacji i komunikacji.

Odbywający się w Krakowie po raz kolejny w dniach 13 – 14 czerwca kongres Impact’ 18 ma charakter multidyscyplinarnego przeglądu trendów i zjawisk obecnych w dobie przemysłu 4.0. Kongres zgromadził 6000 tysięcy uczestników śledzących dyskusje w ośmiu ścieżkach tematycznych, odzwierciedlających newralgiczne dla rozwoju gospodarki przyszłości zagadnienia. Wśród debatujących znalazło się natomiast 250 prelegentów rekrutujących się spośród przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich, politycznych, a także reprezentujących administrację i instytucje publiczne.

(Źródło: MPiT)

(Zdjęcia: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów & Krakowski Park Technologiczny)

RELATED POSTS