Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH

Home \ Nowości \ Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH

05.07.2018 r. w siedzibie Zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze odbyło się kolejne już spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH z siedzibą we Wrocławiu. Tematem wiodącym było omówienie planów dalszej współpracy w zakresie: tworzenia sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu, uczelni i instytucji otoczenia biznesu; podejmowania wspólnych działań zwiększających zdolności innowacyjne firm. W trakcie spotkania omówione zostały możliwości realizacji wspólnych projektów oraz pozyskiwanie dotacji ze środków UE.

Omówiony został również program pn „Doradztwo innowacyjności InnoCoopPolSax” dający możliwość skorzystania z bezpłatnego pakietu doradczego dotyczącego analizy i optymalizacji potencjału innowacyjnego firm. W skład pakietu wchodzi audyt innowacyjności oraz zalecenia przygotowane na podstawie wyników  audytu w zakresie: wzrostu możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa, wsparcia w realizacji pomysłów, identyfikacji odpowiednich partnerów do współpracy oraz wyboru odpowiednich źródeł finansowania.

RELATED POSTS