V Europejski Kongres Samorządów

Home \ Nowości \ V Europejski Kongres Samorządów

W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w ICE Kraków Congress Centre odbywał się V Europejski Kongres Samorządów. W Kongresie brała udział Wiceprezes SSEMP S.A. Dagmara Gęborys. V Europejski Kongres Samorządów charakteryzował się zróżnicowanym programem, na który składało się siedem ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 80 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Kongres zgromadził ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

(źródło: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich)

RELATED POSTS